Zima u kraljevskom gradu 2023/24

JAVNI POZIV za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda za vrijeme trajanja manifestacije “Zima u kraljevskom gradu Srebrenik 2023“
Manifestacija “Zima u Kraljevskom gradu Srebrenik 2023“ će se održati u periodu od 15.12.2023.godine – 10.01.2024.godine. Turistička zajednica grada Srebrenik poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu prijave za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda.
Organizator daje u zakup kućice površine 2,5 x 2 m.
Obaveza je zakupca da kućice budu otvorene svaki radni dan, u periodu od 18 do 23h. Zakupac može koristiti kućicu i mimo navedenog termina. Svako nepoštovanje obaveznog radnog vremena daje Organizatoru pravo poništiti Rješenje o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa naknade.
Ugostiteljska ponuda podrazumijeva tradicionalne vlastite proizvode vezane uz novogodišnje praznike, kao što su razne vrste čajeva, prirodne domaće sokove, džemove, fritule, palačinke i druge slastice, tople sendviče, hot-dogove, hamburgere, pomfrit, pečena krilca, kuhani kukurz i ostala jednostavna jela brze prehrane, kao i zdrave hrane sa ili bez termičke obrade, bez upotrebe roštilja na ugalj. Zakupci se moraju pridržavati i prodavati one proizvode koje su naveli u opisu svoje ponude, u protivnom daje Organizatoru pravo poništiti Rješenje o zakupu, uz zadržavanje uplaćenog iznosa naknade.
Početna cijena naknade za korištenje kućice je 500 KM za period trajanja manifestacije “Zima u Kraljevskom gradu Srebrenik 2023”
Naknada za zakup kućica se plaća unaprijed.
Prilikom odabira zakupca prednost će imati onaj ko ponudi veći iznos naknade za korištenje kućice.
Prioritet pri odabiru zakupca će imati oni koji su se ovim poslom već bavili i koji nemaju dugovanja prema budžetu Gradu Srebrenik.
U slučaju da se na javni poziv javi veći broj zainetresovanih lica za zakup datih kućica, prednost pri odabiru imaju ona lica koja su ranije predala potrebnu dokumentaciju.
Obrazac ponude može se preuzeti na Facebook stranici Visit Srebrenik ili na kraju ovog teksta.
Ponuda treba sadržavati:
1. Naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon);
2. Detaljni opis vrste ponude koja se nudi;
3. Ponuđena cijena
U okviru manifestacije predviđeno je 5 kućica, sa slatkim i slanim programom.
Organizator će u skladu s planom rasporeda kućica izvršiti raspodjelu istih.
Organizator će svakom odabranom ponuditelju dodijeliti Rješenje o zakupu kućice.
Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima, te poštovati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupca kućice, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za isto.
Odabrani ponuditelji dužni su o svom trošku prigodno ukrasiti kućice novogodišnjim ukrasima tijekom trajanja manifestacije uz saglasnost Organizatora.
Ponuditelji su dužni prijavu dostaviti u zatvorenoj omotnici adresiranoj na:
Turistička zajednica grada Srebrenik, Radnička bb 75350 Srebrenik
„Prijava za javni poziv “Zima u Kraljevskom gradu Srebrenik 2023“.
Prijave koje nisu potpune, te koje ne udovoljavaju gore propisanim uslovima neće se razmatrati.
Prijave moraju biti predane do 20.11.2023. godine do 12 sati.
Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na web stranici Turističke zajednice grada Srebrenik, odnosno zakljucno sa 20.11.2023 godine do 12 sati
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Ukoliko broj prihvatljivih prijavitelja bude manji od raspoloživog broja kućica, Organizator zadržava pravo da u skladu sa konačnom rang listom, odabranim korisnicima koji za to iskažu interes, omogući korištenje većeg broja kućica.
Zakupac je dužan vratiti kućicu po završetku manifestacije u stanju u kakvom ju je primio.
Zakupac je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici te na istoj ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Organizatora.
Zakupac je dužan svakodnevno održavati čistoću kućice i okolnog prostora i otpad odlagati na predviđeno mjesto.
Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osoba.
Turistička zajednica grada Srebrenik

Obrazac možete preuzeti na ovom linku:

Please follow and like us: