Suljagića Konak sa pratećim objektima

Graditeljska cjelina – Konak Suljagića sa pratećim objektima u Donjoj Špionici, općina Srebrenik, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Nacionalni spomenik čini objekt konaka sa pratećim objektima (pušnica, magaza, …

Stara džamija sa haremom u Špionici

Prema konceptu prostorne organizacije, džamija pripada tipu džamija sa otvorenim trijemom, četvorovodnim krovom i drvenim minaretom. Ulazni trijem i centralni molitveni prostor povezani su strmim četverovodnim krovom u jednu cjelinu. …

Džamija u Ćojluku

Džamija u Ćojluku pripada tipu jednoprostornih džamija, pravougaone tlocrtne osnove sa četverovodnim krovom i drvenom munarom. Džamija je ubilježena u prvom austrougarskom gruntovnom popisu, 1887. godine, kao vlasništvo Vakufa Ćojlučke …

Stari grad Srebrenik

Stari grad Srebrenik Stari grad Srebrenik nastao je u periodu srednjeg vijeka na području današnje općine Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Nalazi se na sjeveroistočnim obroncima Majevice, u selu Gornji Srebrenik, …