Istaknuto

Cilj

Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu, opšta korist za sve građane.
Rad turističkih zajednica je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan statutom turističke zajednice.

Naša vizija

Poticanje i iniciranje razvoja i unapređivanje postojećeg turističkog proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih proizvoda područja za koje su osnovane.

Srebrenik iz zraka - BYCOSAPHOTOGRAPHY